Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile structurilor teritoriale, va fi suspendată începând cu data de 11 martie 2020 și până la data de 31 martie 2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii. În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției (ANOFM și structurile teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează: prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate; prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii: depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției; acordarea vizei lunare pentru șomerii indemnizați; alte situații excepționale, urgente.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale: păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției; o asigurare a unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru celelalte tipuri de servicii AJOFM recomandă să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.