Agenția Națională Antidrog (ANA) a publicat, în Monitorul Oficial, Partea a VI-a, nr. 24 din 10.02.2020, Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile, aferent Programului de Interes Național (PIN) în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015 – 2018, cu aplicabilitate până în anul 2020.

Prin conţinutul său şi posibilitatea finanţării organizațiilor nonguvernamentale, PIN vizează creşterea disponibilităţii, accesibilităţii şi gradului de acoperire a serviciilor integrate de prevenire a consumului de droguri şi asistenţă specializată a persoanelor consumatoare de droguri.

Având în vedere bugetul aprobat pentru anul 2020, în cuantum de 500.000 de lei, și prevederile art. 15 și 16 alin.(1) din Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională Antidrog solicită propuneri de proiecte pentru implementarea următoarelor subprograme: Subprogramului I – Educație nonformală și programe de petrecere a timpului liber adresate populației școlare, ca alternativă la consumul de droguri; Subprogramului IV – Dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

Selecţia propunerilor se va efectua pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului MAI nr. 81/2019 privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare și finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2019 – 2020. Data limită pentru depunerea propunerilor este 12 martie 2020, ora 15:00. Perioada de evaluare și selecție a propunerilor este 13 – 25 martie 2020.

Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă se regăsesc, pentru consultare, la Agenția Națională Antidrog, cu sediul în bulevardul Unirii nr. 37, bl. A4, parter, sector 3, Bucureşti, şi pe pagina sa de internet, www.ana.gov.ro, la secţiunea „Programe şi strategii proprii/Programul de interes naţional”.