Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vine în ajutorul celor care nu și-au achitat datoriile aferente acestui an cu posibilitatea de a beneficia de anumite facilități fiscale, în condițiile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019. Una dintre aceste facilități este anularea în totalitate a obligațiilor accesorii.

Pentru accesarea acestei facilități fiscale se precizează că, până la data de 16 decembrie 2019 trebuie respectate condițiile impuse de lege privind achitarea datoriilor principale cu scadențe până la 31 decembrie 2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 16 decembrie 2019. Până la data de 16 decembrie 2019 trebuie depusă obligatoriu o cerere privind intenția de a beneficia de această facilitate.

Cei care plătesc în mod voluntar obligațiile principale restante la 31 decembrie anul trecut și pe cele principale plus accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie și 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea datoriilor principale pe anul precedent. În caz contrar, se vor continua măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor și bunurilor deținute de contribuabili.

Cererea de anulare poate fi transmisă și prin intermediul internetului, prin accesarea Spațiului Privat Virtual, fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la sediul ANAF.