Comisia Tehnică, din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Călăraşi, organizează cursuri pentru obţinerea licenţei UEFA C, în cadrul cărora sunt disponibile 25 de locuri.
Înscrierile se vor face la sediul AJF Călăraşi, strada Sfântul Nicolae, nr. 1, bloc A25, scara 2, parter, începând cu data de 26 februarie 2021 până la data de 11 martie 2021. Examenul de admitere (proba practică şi cea teoretică) va avea loc în data de 13 martie 2021.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt: cerere de înscriere tip (se găseşte la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi); copie carte de identitate şi certificat de naştere; copie legalizată diplomă de bacalaureat (unde există); cazier judiciar (original); adeverinţă medicală cu menţiunea „clinic sănătos şi apt pentru efort” (original); aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (original); patru poze tip buletin (din care două pe suport electronic); chitanţa doveditoare achitării taxei de depunere a dosarului în valoare de 250 de lei (taxa nu este rambursabilă).
Candidaţii care vor promova examenul de admitere vor achita taxa de curs, în valoare de 250 de lei, până la data de 20 martie 2021 pentru a începe cursul de licenţă UEFA C.
Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate pot contacta secretariatul AJF Călăraşi la numerele de telefon: 0764/317.426 (Costel Udrea) şi Mircea Ştefan (0726/151.509).