În perioada ianuarie – iulie 2019, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi desfăşoară, în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași și alți furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii, 18 programe de formare profesională adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi). Participanții la aceste programe au fost/vor fi pregătiți în meseriile: ajutor mecanic auto – un curs; brancardier – un curs; brutar – un curs; bucătar – un curs; competențe cheie – comunicare în limba română, competențe de bază în matematică – două cursuri; frizer – un curs; frizer coafor manichiurist-pedichiurist – un curs; inspector resurse umane – un curs; lucrător în comerț – două cursuri; lucrător în cultura plantelor – un curs;  lucrător instalator pentru construcții – un curs;  manichiurist – pedichiurist – un curs; maseur – un curs; maşinist utilaje cale și terasamente – un curs şi operator introducere validare și prelucrare date – două cursuri. Participanţii la aceste programe au/vor beneficiat/beneficia de următoarele facilităţi, prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă: rechizite şi materiale de instruire, manuale, echipament de protecţie pe timpul instruirii practice (dacă este cazul) abonament gratuit pe mijloacele de transport pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, consultații medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului. Până la sfârșitul anului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași și-a propus organizarea următoarelor programe de formare profesională: ajutor bucătar, babysitter, barman, confecționer asamblor articole din textile, confecționer construcții metalice, expert accesare fonduri europene și de coeziune, femeie de serviciu, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, instalator instalații tehnico sanitare și de gaze, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în tâmplărie, sudor electric. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0242/318.376, interior 105 – Compartiment Formare Profesională.