Angajatorul, și nu angajații, va face toate demersurile privind șomajul tehnic, conform Codului Muncii și se va adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor de șomaj tehnic destinate angajaților.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge în acest sens sunt: etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi operarea acestora în REVISAL; etapa 2 – obținerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; etapa 3 – solicitarea indemnizației pentru şomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Călăraşi a documentelor anterior menţionate, la adresa de e-mail: calarasi@anofm.gov.ro.

Corespondenţa nivelurilor de calificare, în vederea completării listei cu persoanele care intră în șomaj (Anexa 3 din OUG nr. 30/2020), este: ISCED 0 – educaţia timpurie; ISCED 3 – învăţământ liceal; ISCED 6 – licenţă sau nivel echivalent; ISCED 1 – învăţământ primar; ISCED 4 – învăţământ postliceal; ISCED 7 – master; ISCED 2 – învăţământ gimnazial; ISCED 5 – învăţământ superior; ISCED 8 – doctorat.

Documentele se depun începând cu data de 1 aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 martie 2020 și cu 1 mai 2020 pentru perioada 1 – 15 aprilie 2020.

Indemnizația se solicită lunar, doar pentru perioada suspendării contractului de muncă ulterior datei de 16 martie 2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP1 – Albastru), respectiv ulterior datei de 21 martie 2020 (angajatori cu certificat de situație de urgență TIP2 – Galben).

Plata aferentă indemnizațiilor, pentru șomajul tehnic al angajaților, se face în contul angajatorului, în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi reaminteşte că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, șomajul tehnic este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat,  dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, se  suportă din bugetul asigurărilor sociale și se acordă salariaților angajatorului care se află în una din situațiile: întrerup activitatea total sau parţial, ca urmare a deciziei autorităților și pot beneficia de șomaj tehnic pentru toți angajații, în urma depunerii prin e-mail la AJOFM Călăraşi a următoarelor documente: certificatul de situație de urgență TIP 1 – Albastru, eliberat on line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, cererea angajatorului tipizată – Anexa 1 din OUG nr. 30/2020, lista persoanelor care intră în șomaj tehnic – Anexa 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, reduc activitatea din incapacitate de plată a tuturor salariilor, în urma scăderii încasărilor cu 25% față de media primelor două luni ale anului și pot beneficia de șomaj tehnic pentru cel mult 75% din numărul salariaților, pentru care vor depune prin e-mail la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi următoarele documente: certificatul de situație de urgență TIP 2 – Galben, eliberat on line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cererea angajatorului tipizată – Anexa 2 din OUG nr. 30/2020, lista persoanelor care intră în șomaj tehnic – Anexa 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

Informaţii suplimentare referitoare la şomajul tehnic se pot obţine la  telefoanele 0242/315.798 – ALOFM Călărași și 0242/515.150 – ALOFM Oltenița, precum și o adresă de e-mail: calarasi@anofm.gov.ro.