Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au aprobat acordarea unui ajutor financiar în valoare de 15.000 de lei, pentru familia Zainea care şi-a pierdut casa în urma exploziei conductei de gaz de pe strada Porumbeilor.

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate în Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, Consiliul Local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate precum și în baza prevederilor art. 28 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 41 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001.

Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamițăți naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.

În data de 26 octombrie 2018, la domiciliul lui Marin Zainea, situat în municipiul Călărași, strada Porumbeilor, numărul 15A, a avut loc o explozie.

Având în vedere procesul verbal de intervenție nr. 1/26.10.2018, anexat în copie la prezentul, întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al judeţului Călărași s-au relevat importante distrugeri materiale.

Prin cererea înregistrată sub nr. 48549/29.10.2018 în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Marin Zainea, domiciliat în municipiul Călărași, strada Porumbeilor, numărul 15A, a solicitat un sprijin material în acordarea unui ajutor financiar, ținând cont de situația în care se află familia.

Ca urmare a efectuării anchetei sociale în data de 29 octombrie 2018, la domiciliul lui Marin Zainea, situat în municipiul Călărași, strada Porumbeilor, nr. 15A, s-au constatat următoarele: locuinţa afectată se află în proprietatea personală a lui Marin Zainea, pensionar cu o pensie de 1.200 de lei lunar, acesta fiind căsătorit cu Liuța Zainea în vârstă de 63 de ani, casnică. În data de 26 octombrie 2018, în jurul orei 15:30, a avut loc o explozie în urma căreia imobilul a fost avariat, având importante distrugeri materiale. La acea oră în locuinţă se aflau Liuța Zainea împreună cu nepoata sa, Daria Ștefania Zainea, în vârstă de 3 ani și 7 luni, care au rămas încarcerate. Minora a fost scoasă de sub dărâmături de vecini, iar bunica a fost scoasă la sosirea echipajului de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al judeţului Călărași.

S-a constatat faptul că imobilul situat la adresa anterior menționată este compus din două corpuri C1și C2.

În corpul C1 locuia proprietarul casei afectate de deflagrație împreună cu soția sa, iar în corpul C2 locuia fiul acestuia Valentin Zainea, împreună cu soția Ionica Zainea și fiica lor Alina Andreea Zainea, în vârstă de  6 ani.

Corpul C1 era compus din patru camere, baie, bucătărie mobilate și dotate cu aparatură electrică, electronică și electrocasnică de folosință îndelungată, iar corpul C2 este compus din trei camere, baie, bucătărie, mobilate și dotate corespunzător.

Din relaţiile luate de comisia de ancheta socială, de la data producerii deflagrației Marin Zainea și soția sa locuiesc în imobilul proprietate personală a celuilalt fiu, Mircea Gabriel Zainea, situat în municipiul Călărași, iar cealaltă familie, respectiv Ionica Zainea și fiica sa locuiesc la bunica maternă în  comuna Grădiștea, soțul fiind plecat în străinătate.

Asistența socială are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică psihică sau socială nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială la care se adaugă alte categorii sociale, preponderente fiind cele cu venituri mici sau fără venituri.

Ancheta socială a concluzionat faptul că proprietarii nu dispun de fonduri financiare pentru a putea reface singuri locuința.

Având în vedere veniturile reale ale familiei, cheltuielile de strictă necesitate pe care le efectuează, situația dificilă în care se află familia lui Marin Zainea, starea de sănătate precară, faptul că nu a încheiat asigurare obligatorie pentru locuință, s-a propus acordarea unui ajutor financiar în valoare de 15.000 de lei.

Finanțarea va fi asigurată din prevederile existente în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială aferent anului 2018 la Capitolul de cheltuieli 68.00.15.01 – Asigurări și asistență socială, Ajutor social titlul de cheltuiala IX – Asistență socială.