În data de 16 aprilie 2018, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat cel de-al doilea seminar de informare din cadrul Caravanei de promovare a liniilor de finanțare deschise prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, pentru autoritățile publice locale. Evenimentul s-a desfășurat la sediul ADR Sud Muntenia și a fost destinat reprezentanților instituțiilor publice din județele Călărași și Ialomița. Cu această ocazie, au fost prezentate și analizate criteriile de eligibilitate pentru depunerea de aplicații în cadrul apelurilor deschise în prezent pentru următoarele linii de finanțare POR: Prioritatea de investiții 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public; Axa prioritară 13 – regenerarea orașelor mici și mijlocii; Prioritatea de investiții 10.1 – apelurile dedicate învăţământului obligatoriu, antepreşcolar şi preşcolar (O.S. 10.1), învăţământului profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii (O.S. 10.2) și universităților (O.S. 10.3); Prioritatea de investiții 2.1, Operațiunea B – Incubatoare de afaceri; Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii.