Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) derulează, în perioada octombrie – noiembrie 2020, campania de conștientizare a personalului din administrația publică locală (aleși locali, funcționari publici, personal contractual) cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are în exercitarea funcției, în scopul prevenirii faptelor de corupție „Am ales integritatea!”.

Campania reprezintă un instrument care va sprijini suplimentar autoritățile din administrația publică locală în realizarea obiectivelor generale ale Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, cu accent pe componenta educativă, în vederea înțelegerii în mod clar și corect a conceptelor, condiționalităților și dilemelor etice, inerente activității publice.

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, noțiunea de integritate publică se referă la conformarea și respectarea deplină a unui ansamblu de valori, principii și norme etice comune, în vederea apărării și prioritizării interesului public în raport cu interesele private. Totodată, slaba informare cu privire la legislația în domeniu sau la ce reprezintă și ce nu reprezintă un act de corupție la nivelul comportamentului cotidian sunt aspecte care pot favoriza perpetuarea unor conduite ce nu sunt în favoarea integrității, a corectitudinii și, nu în ultimul rând, a respectării cadrului normativ existent.

Activitățile prevăzute în cadrul campaniei au ca scop atingerea următoarele rezultate: creșterea gradului de conștientizare a fenomenului corupției în rândul personalului din administrația publică locală (aleși locali, funcționari publici, personal contractual); creșterea gradului de prevenire a corupției determinată de conștientizarea publică cu privire la impactul fenomenului de corupție; promovarea integrității publice ca element ce fundamentează încrederea comunităților în instituțiile administrației publice locale.

Având în vedere măsurile instituite la nivel național în vederea prevenirii/combaterii/diminuării riscurilor apărute și restricțiilor generate în contextul răspândirii pandemiei generate de SARS-CoV-2, campania se derulează utilizând în exclusivitate mijloace electronice. În acest sens, au fost transmise celor 3.228 de unități administrativ-teritoriale din România materialele informative realizate în cadrul proiectului, cu accent pe principalele drepturi și obligații pe care angajații din administrația locală le au în exercitarea funcției în scopul prevenirii faptelor de corupție, iar membrii echipei de proiect se află în contact permanent cu reprezentanții acestora.

Campania „Am ales integritatea!” face parte dintre activitățile desfășurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” (cod SIPOCA 61), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente”.