În perioada martie – noiembrie 2016 s-a desfăşurat “Campania Naţională de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime şi surpări de maluri pe şantierele fixe şi mobile” la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Campania s-a desfăşurat în două etape. Prima etapă a avut scopul de a informa angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, privind modul de derulare a campaniei şi tematica abordată, informare care a fost realizată în şedinţa de la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi, în data de 25 martie 2016, la care au fost participat 20 de angajatori, iar a doua etapă a cuprins acţiuni de verificare a modului de implementare şi respectare a prevederilor legale, conform legii securităţii şi sănătăţii în muncă, aceasta derulându-se în intervalul aprilie – noiembrie. Astfel, în această perioadă au fost controlaţi 109 angajatori, la care au fost constatate 187 de neconformităţi pentru care s-au dispus 187 de măsuri şi termene precise de remediere. Pentru deficienţele descoperite au fost aplicate 176 de avertismente şi 11 amenzi în valoare de 44.000 de lei.
Cele mai frecvente neconformităţi depistate au fost următoarele: nerespectarea distanţelor de siguranţă faţă de şanţuri/gropi; nu au fost marcate şi semnalizate zonele de lucru cu toate dispozitivele necesare; nu au fost marcate şi semnalizate zonele de lucru cu toate dispozitivele necesare; nu s-a luat măsura purtării de către lucrători, în totalitate, a EIP-ului (n.r. – Echipamentul Individual de Protecţie); nu au fost întocmite documente de asigurare a mentenaţei pentru toate chipamentele de muncă; planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului nu a fost adaptat în funcţie de evoluţia şantierului, pe faze de lucrări; persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor nu au fost instruite de către medicul de medicina muncii.
De asemenea, în perioada 21 – 25 noiembrie, ITM Călăraşi a fost gazda unui program de evaluare/schimb de inspectori SLIC (n.r. – Senior Labour Inspectors’ Committee – Comitetul Superior al Inspectorilor de Muncă), lansat de către Agenţia Europeană. Prin intermediul acestei acţiuni, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi, împreună cu domnul Nikolay Arnaudov, inspector şef în cadrul Direcţiei de Inspecţie Sofia District au efectuat vizite pe şantierele mobile din judeţ. Această vizită a avut ca subiecte de interes următoarele: respectarea regulamentelor SSM (n.r. – Securitatea şi Sănătatea în Muncă) şi de muncă, măsuri şi activităţi preventive, în sectorul construcţiilor; abordări inovatoare şi bune practici în materie de inspecţie a muncii; campanii de sensibilizare în domeniul SSM.