Amenzi în valoare de 28.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Călăraşi în domenii precum construcţii, agricultură sau recuperarea deşeurilor reciclabile

În perioada 4 – 8 ianuarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: construcţii, agricultură, brutării, restaurante, comerţ, service -uri auto, recuperarea deşeurilor reciclabile, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi măsurile pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: personal neautorizat pentru utilizarea utilajelor terasiere; instruirea în mod necorespunzător a lucrătorilor; lipsa echipamentelor individuale de perotecţia muncii; nesupravegherea lucrătorilor; neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru activitatea desfăşurată.
Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat şapte angajatori, din care şase controale au fost pentru muncă nedeclarată. A fost dispusă o măsură cu termen precis de rezolvare.
Inspectorii Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat opt controale, cinci angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 28.000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat zece mãsuri cu termene precise de rezolvare.