În perioada 11 – 15 ianuarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, agricultură, service-uri auto, colectare deşeuri nepericuloase, activităţi de curierat, activităţi de ambalare legume şi fructe, comerţ cu ridicata al deşeurilor, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, restaurante, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, alte domenii de activitate.
Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea respectării, de către angajatori şi angajaţi, a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe: nestabilire cuantum diurnă delegaţie; tematica privind instruirea periodică 2021 nu cuprinde documentele întocmite pentu securitatea şi sănătatea lucrătorilor în condiţiile desfăşurării activităţii pe perioada cu risc de contaminare epidemiologică (ERAIP, PPP, IPSSM, etc.); instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă nu cuprind măsurile necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; la nivelul societăţii nu s-a actualizat „documentul de evaluare a riscurilor” pentru sănătatea angajaţilor privind noile condiţii de desfăşurare a activităţilor, respectiv de contaminare epidemiologică pentru combaterea răspândirii coronavirusului Covid-19; propagandă vizuală (afişe sau plastifiate) referitoare la riscurile de infectare şi de răspândire a virusului SARS-CoV-2 este foarte sumară şi nu este prezentă în cele mai vizibile locuri din unitate cu regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi sau pentru vizitatori; acordarea EIP specific pentru prevenirea infecţiei cu virusul Covid-19 nu se face pe bază de semnătură; tematica privind instruirea periodică „conducător auto” – 2021 nu cuprinde documentele întocmite pentru prevenirea contaminării cu SARS-COV-2; planul de prevenire şi protecţie nu a fost revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului Covid-19, în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS-CoV-2) şi nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; angajatorul nu a afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus; unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului coronavirus, deşi echipamentul de protecţie există şi era utilizat de către salariaţi.
Astfel, inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 25 de angajatori, din care 23 de controale au fost pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 28 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
De asemenea, inspectorii din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 17 controale, 15 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 8.000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor, s-au aplicat 30 de măsuri cu termene precise de rezolvare.