În perioada 18 – 23 mai 2020, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii – cod CAEN 41, 42, 43 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452,  precum şi efectuarea  de controale privind modul de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la aceleaşi domenii de activitate.

În cadrul campaniei în domeniul relaţiilor de muncă, au fost controlaţi un număr de 48 de angajatori, s-au aplicat trei sancţiuni contravenţionale în valoare de 41.500 de lei şi au fost dispuse 17 măsuri cu termene precise de remediere a neconformităţilor constatate. Doi angajatori au fost sancţionaţi pentru muncă nedeclarată, cu amenzi în valoare de 40.000 de lei, fiind identificate două persoane care prestau activitate fără a avea încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă.

În cadrul campaniei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost controlaţi un număr de 41 de angajatori, s-au aplicat 93 de sancţiuni contravenţionale, din care amenzi în valoare de 7.500 de lei, fiind  dispuse 93 de măsuri cu termene precise de rezolvare a neconformităţilor constatate în timpul controlului.