Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 152/2020 referitoare la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu codul MYSMIS POR/724/9/1 Întreprinderi – Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – până la data de 31 iulie 2020, ora 17:00.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR – inforegio.ro.