În data de 20 iulie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 163/20.07.2020 privind transmiterea rapoartelor de progres, prin intermediul aplicației MYSMIS 2014-Modulul implementare, de către beneficiarii de fonduri Regio.

Documentul este disponibil spre consultare pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR – inforegio.ro.