Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a dispus o serie de măsuri, care sunt aplicate în scopul asigurării securității și sănătății personalului, dar și pentru protecția contribuabililor.

ANAF subliniază că, încă de la primele informații cu privire la riscul de răspândire a infecției cu COVID – 19, în fiecare unitate fiscală au fost asigurate produse igienico-sanitare, iar stocurile sunt reînnoite permanent.

Măsurile sunt necesare în scop preventiv, dar și pentru desfășurarea activității Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și a structurilor subordonate: au fost stabilite punctele cheie și activitățile care necesită un flux continuu, precum și  numărul de personal necesar pentru asigurarea acestora, respectiv 15% din totalul angajaților ANAF, de exemplu la ghișeul unic, trezorerie, registratură, asistență contribuabili, relații cu publicul etc.; este limitat accesul în cadrul spațiilor destinate contribuabililor, astfel încât să se evite crearea de cozi/aglomerație, stabilindu-se o distanță de cel puțin 1,5 metri între persoane; sunt asigurate, pentru personalul propriu, materiale igienico-sanitare: săpun, prosoape din hârtie, măști de protecție, mănuși de protecție și dezinfectanți pentru protecția acestora; în regim de urgență sunt asigurate servicii de dezinsecție și dezinfecție a spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; pentru personalul care utilizează mijloacele de transport public ora de începere este stabilită în intervale orare decalate cu o oră/o oră și jumătate față de programul normal, respectiv ora 08:00, ora 09:00 și ora 10:00, pentru perioada 12 – 31 martie 2020; se realizează permanent prelucrarea informațiilor și a măsurilor de protecție pentru prevenirea infectării cu COVID – 19, cu toții angajații, toate ședintele, întâlnirile cu participare extinsă se realizează în sistem video conferință, iar delegațiile/deplasările angajaților sunt suspendate în perioada următoare; sunt stabilite activitățile și sunt identificați salariații care își pot desfășura activitatea la distanță, respectiv 50% din totalul angajaților ANAF sunt identificați angajații care au efectuat ore suplimentare și se acordă zilele de recuperare în vederea asigurării posibilității rotirii personalului; toți angajații Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală completează o declarație pe proprie răspundere, cu privire la riscul de contaminare; la intrarea în toate sediile este afișat materialul informativ cu privire la mijloacele de comunicare la distanță cu ANAF.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală precizează că au fost constituite, atât la nivel central, cât și la nivel regional, structuri pentru gestionarea măsurilor destinate prevenirii răspândirii COVID – 19, care vor adopta noi măsuri, în funcție de evoluția situației.

ANAF menționează că, până la această dată, nu sunt cazuri de infectare cu COVID -19 în rândul angajaților Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.