Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale principale restante, la data de 31 decembrie 2018, că pot beneficia, în condițiile reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, de o serie de facilități fiscale. Una dintre ele este sub forma anulării, în totalitate, a obligațiilor accesorii, sens în care menționăm că până la data de 19 noiembrie 2019 au depus notificări/cereri de anulare a obligațiilor accesorii un număr de 38.026 de contribuabili. Astfel, pentru accesarea facilității fiscale constând în anularea obligațiilor accesorii, precizăm că, până la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, trebuie să fie respectate condițiile impuse de lege, respectiv achitarea obligațiilor bugetare principale cu scadențe până la data de 31 decembrie 2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie  și 16 decembrie 2019. Anularea obligațiilor accesorii nu este conditionată de depunerea notificării privind intenția de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă, până la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, o cerere în acest sens, la organele fiscale competente. Eficiența accesării unei astfel de facilități, constă în aceea că, prin achitarea voluntară a obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie și 15 decembrie 2019, se pot anula obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018. În caz contrar, se vor continua măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor și bunurilor deținute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligații. Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi depusă și fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la organul fiscal compentent, respectiv prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual. Administrația fiscală asigură în continuare contribuabilii de întreaga disponibilitate pentru o mai bună informare privind accesarea acestei facilități fiscale. Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, şi telefonic, prin contactarea Serviciului de Asistenţă Telefonică a Contribuabililor – call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.