În contextul pregătirii noului an școlar, cu adaptarea la condițiile actuale, conform Planului de acțiuni pentru pregătirea anului școlar 2020 – 2021, experții e-learning locali și regionali din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”– CRED, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene, respectiv al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, au întreprins un demers național privind identificarea platformelor de învățare utilizate pentru procesul didactic online în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, nivelurile primar, gimnazial și liceal.​

Astfel, la sfârșitul lunii iulie a.c., în vederea asigurării resurselor digitale pentru derularea activităților educaționale în mediul online, a început o amplă acțiune de diagnoză a existenței și stadiului de întrebuințare a platformelor de învățare în 5.387 de unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică. Acțiunea a urmărit și stabilirea numărului de cadre didactice care folosesc platforme și instrumente educaționale digitale

În primele zile ale lunii august a.c., au fost primite răspunsuri de la 4.910 unități de învățământ, ceea ce reprezintă 91,15% din total. Situația centralizată (prezentată în Anexa nr. 1) a relevat faptul că în 2.998 de unități de învățământ de stat au fost activate platforme și instrumente de învățare online.

Informații suplimentare pot fi regăsite la adresa https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/CRED/13.08.2020.Raport_sintetic_utilizare_platforme.pdf