În urma finalizării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal derulată în perioada octombrie – decembrie 2019, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a comunicat Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) decizia privind desemnarea sa ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024. Decizia a fost publicată pe pagina de internet a ANCOM, la adresa https://www.ancom.ro/decizii-ancom_1130.

 

Serviciile incluse în sfera serviciului universal

 

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate și pachete mici, în greutate de până la două kilograme (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kilograme (inclusiv); distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kilograme și la 20 de kilograme (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale și serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu. Trimiterile în număr mare, astfel cum sunt definite de legislația din domeniul serviciilor poștale, nu sunt incluse în sfera serviciului universal.

Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul utilizatorilor de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

 

Drepturile și obligațiile furnizorului de serviciu universal

 

În calitate de furnizor de serviciul universal, CNPR beneficiază, printre altele, de dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale şi de a încheia acorduri operaţionale, de a utiliza formularele internaționale specifice, precum și de dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora.

În vederea asigurării accesului utilizatorilor la serviciile din sfera serviciului universal, Compania Națională Poșta Română are, printre altele, obligaţia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la fiecare adresă indicată, în fiecare zi lucrătoare, minimum cinci zile pe săptămână, mai puțin în localitățile aflate în situații geografice excepționale unde frecvenţa de livrare stabilită de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este mai redusă.

Totodată, tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, uniforme, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, avându-se în vedere eficienţa economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, precum şi dezvoltarea reţelei poştale publice.