Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați (ANES) și Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) au lansat marţi, 15 septembrie, Campania pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de muncă, desfășurată sub deviza „Hărțuirea Morală este ilegală – Pune stop relațiilor de muncă disfuncționale!”.

 

Demersurile legislative privind hărțuirea la locul de muncă s-au concretizat, în luna august, prin mult așteptata modificare a legislației. Astfel, Legea nr. 167/2020 aduce modificări substanțiale Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare acestea fiind reiterate în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

„Există acum pârghii legale prin care, sancționând disciplinar, contravențional sau chiar penal hărțuirea psihologică, se asigură respectarea demnității angajaților, în deplină concordanță, atât cu necesitățile societății românești actuale, cât și cu armonizarea instrumentelor juridice internaționale”, a susținut directorul IRDO, Adrian Bulgaru.

Noile măsuri legislative se încadrează în contextul internațional al preocupărilor orientate către diminuarea situațiilor care favorizează exercitarea hărțuirii la locul de muncă. În acest sens, România este parte semnatară la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei  (Convenția CEDAW), la Strategia UE privind Egalitatea de Gen: Către o Uniune a Egalității 2020 – 2025, cât și la Agenda ONU 2030, Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 5.

Campania, ce se desfășoară în perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2020, are ca obiectiv conștientizarea cetățenilor cu privire la posibilitatea raportării cazurilor de hărțuire morală la locul de muncă, dar și promovarea noilor măsuri adoptate la nivel legislativ în România.

„Am convingerea că, prin reducerea cazurilor de hărțuire morală la locul de muncă, se va crea un climat favorabil, adaptat nevoilor angajatului, ceea ce  va descuraja relațiile de muncă disfuncționale, în spiritul respectului reciproc și al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați”, a declarat secretarul de stat ANES, Luminița Popescu.

Elementele de noutate aduse de actualele măsuri legislative vizează, pe lângă definirea hărțuirii morale la locul de muncă, și cadrul legal al drepturilor și obligațiilor aferente angajatului și angajatorului cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă, încadrarea juridică a faptei de hărțuire morală și sancțiunea corespunzătoare acesteia.

Rezultatul campaniei are în vedere, pe de o parte centralizarea, analizarea și sintetizarea informațiilor furnizate de victime și de instituții publice, prin completarea formularelor pentru victime și organizații cu atribuții în domeniu și, de altă parte, identificarea și promovarea unor modele de bune practici în materie.

Datele vor fi discutate într-un grup de lucru inițiat de cele două entități partenere și, ca urmare, se va elabora un studiu, care să analizeze cauzele, efectele și modalitățile practice de prevenire și combatere a violenței morale la locul de muncă, integrând opiniile, comentariile și observațiile specialiștilor cu privire la hărțuirea morală la locul de muncă.