Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST) a organizat, în data de 28 martie 2018, între orele 11:00 şi 13:00, un miting de protest  la Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), acţiune la care au participat aproximativ 300 de membri din toată ţara. La protest au luat parte şi 19 salariaţi ai Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi.

Liderii SNST au depus revendicările cu privire la inechităţile din salarizarea domeniului la: Guvernul României, MMJS, Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor.

Potrivit unui infomări a Sindicatului Național Sport și Tineret,  continuă seria acţiunilor de protest împotriva discriminărilor salariale vădite la care sunt supuşi angajaţii din Sport şi Tineret, în raport cu celelalte categorii de personal plătit din fonduri publice şi împotriva nesoluţionării, nesusţinerii şi neimplicării instituţiilor în rezolvarea problemelor salariale ale angajaţilor din acest domeniu de activitate.

„Concret, vechimea în muncă nu contează, au scăzut veniturile antrenorilor prin tăierea indemnizaţiei de lot naţional, neplata muncii în zilele de sămbătă şi duminică, funcţiile specifice nu sunt încadrate corespunzător, inexistenţa sporurilor pentru condiţii de muncă, iar studiile superioare nu au importanţă. Deşi Legea salarizării a suferit mai multe corecţii, personalul din domeniu nostru a fost sistematic ignorat şi exclus. Memoriile și solicitările înaintate către Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, în care sunt expuse principalele probleme cu care se confruntă angajații din sistem au rămas fără răspuns. Tratamentul inegal și discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii – cadru nr. 153/2017 în ceea ce privește salarizarea personalului din domeniile Sport și Tineret, dar şi ignorarea propunerilor de corecție și a amendamentelor depuse, au determinat menținerea celui mai scăzut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din România. Astfel, reîncadrarea personalului și comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net, nediferențiat pe funcții, grade, trepte, gradații au dus la apariția unor situații aberante pe care le-am semnalat în repetate rânduri. Ridicatul din umeri, nepăsarea și modul incorect și ilegal de relaționare cu organizația sindicală au alimentat tensiunile existente și ne obligă să recurgem la toate formele de acțiuni sindicale pentru a iniția drumul către o salarizare decentă și echitabilă. Sindicatul Naţional Sport şi Tineret, organizaţie care reprezintă angajaţi din: Cluburile Sportive Municipale, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, Complexurile Sportive Naţionale, Casele de Cultură ale Studenţilor, Cluburile Sportive Universitare şi din Federaţiile Sportive Naţionale, atrage atenţia că nemulţumirile salariaţilor din domeniul nostru de activitate au ajuns la un nivel maxim, iar ignorarea acestora şi lipsa unor acţiuni imediate va duce la boicotarea competiţiilor sportive şi  declanşarea unor manifestări de protest care pot merge până la blocarea totală a activităţilor din Sport şi Tineret”, precizează SNST.

Vă reamintim că, în data de 16 martie 2018, angajaţii Clubului Sportiv Municipal Călăraşi s-au aflat în grevă japoneză din cauza discriminărilor salariale vădite la care sunt supuşi angajaţii din Sport şi Tineret, în raport cu celelalte categorii de personal plătit din fonduri publice şi împotriva nesoluţionării, nesusţinerii şi neimplicării instituţiilor în rezolvarea problemelor salariale ale angajaţilor din acest domeniu de activitate. În semn de protest, aceştia au purtat banderole albe pe braţ în semn de protest faţă nerespectarea de către angajator a obligaţiilor legale şi a celor stabilite prin contractul colectiv de muncă privind plata la timp a drepturilor salariale.