Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a anunţat, pe o reţea de socializare, că toţi angajaţii din învăţământ vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile pe luna decembrie 2017.

 „Toți angajații din învățământ vor primi pe 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile aferente lunii decembrie 2017. În conformitate cu ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr. 398/7.03.2017, data de plată a salariilor pentru MEN și unitățile finanțate de acesta este 14 a lunii curente, pentru luna precedentă. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, s-a aprobat că plata salariilor pentru personalul din unitățile de învățământ se va face din bugetul Ministerului Educației Naționale. Prin Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele pentru plata salariilor personalului din unitățile de învățământ au fost aprobate în bugetul MEN. Începând cu luna ianuarie, Ministerul Educației Naționale va transfera lunar către inspectoratele școlare, iar apoi acestea către școli, sumele pentru plata salariilor. Fac precizarea că și până în prezent au fost finanțate din bugetul MEN anumite categorii de cheltuieli pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv pentru examenele naționale, naveta elevilor și bursele elevilor”, a declarat Liviu Pop, ministrul Educaţiei Naţionale.