Potrivit Ordinului nr. 1376/2020 al ministrului Muncii și Protecției Sociale, angajatorii, care au beneficiat de sprijinul financiar acordat în vederea achiziționării de bunuri și servicii necesar desfășurării activității salariaților în regim de telemuncă, au obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, următoarele documente justificative, scanate: facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice; bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor menţionate anterior; fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

În cazul nerespectării obligației prevăzute anterior, în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite în Anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.