În perioada aprilie – noiembrie a.c., s-a desfăşurat acţiunea de inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor produse pe raza judeţului Călăraşi.

Grupul ţintă al acţiunii au fost angajatorii din judeţul Călăraşi care au înregistrat în ultimii cinci ani accidente de muncă (mortale, colective, cu invaliditate şi accidente cu un număr mare de zile cu incapacitate temporară de muncă).

Obiectivul general al acţiunii l-a constituit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din unităţile din grupul ţintă în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

Acţiunea a cuprins două etape. Prima etapă s-a desfăşurat în lunile aprilie şi mai şi a constat în informarea partenerilor sociali din unităţile ce au înregistrat accidente de muncă în ultimii cinci ani despre modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată, la întâlnirea organizată de Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi, la care au participat 15 agenţi economici. A doua etapă a constat în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de realizare a măsurilor dispuse prin procesele verbale întocmite cu ocazia cercetării evenimentelor. În etapa a doua a acţiunii, desfăşurată în perioada iunie -noiembrie, au fost controlaţi de 24 de agenţi economici, iar în urma controalelor s-a constatat că măsurile dispuse în procesele verbale de cercetare a evenimentelor au fost rezolvate.