În conformitate cu prevederile art. 10 al Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii au obligaţia să comunice Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Călărași toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. De asemenea, aceștia au obligaţia să transmită către AJOFM Călărași ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate anterior, în termen de o zi de la data ocupării, iar cei care au încadrat în muncă, potrivit legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de trei zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi. Comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori, poate fi efectuată prin fax, la numărul 0242/331.693, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, sediul Agenţiei Locale Călăraşi/Oltenița sau la punctul de lucru Lehliu Gară, conform formularului standard „Situaţia privind locurile de muncă vacante”, disponibil pe pagina web a agenției  www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea-documente utile.

„Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tip mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe paginile web, nu exonerează firmele de obligaţia de a transmite posturile vacante la AJOFM Călăraşi. Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 de lei la 5.000 de lei”, se arată într-o informare a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.