Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Călărași vine în sprijinul angajatorilor informându-i pe această cale că pot beneficia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, actualizată, de o sumă în cuantum de 1.125 de lei lunar, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare ucenic încadrat.

Ucenicia reprezintă formarea profesională a persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Persoanele care doresc să urmeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să depună o cerere în acest sens la AJOFM Călărași. La programele de formare professională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Angajatorul care dorește să organizeze programe de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă trebuie să încheie un contract de prestări servicii de formare profesională cu un furnizor de formare profesională autorizat, în cazul în care angajatorul nu are și calitatea de furnizor de formare profesională.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice la AJOFM Călărași locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.