Angajatorii au obligaţia să comunice Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Călăraşi toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora, conform prevederilor articolului 10 al Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, aceștia au obligaţia să transmită către AJOFM Călărași ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate anterior, în termen de o zi de la data ocupării, iar cei care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj au obligaţia de a anunţa în termen de trei zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi.
Comunicarea locurilor de muncă vacante de către angajatori, poate fi efectuată prin fax la nr. 0242/331.693, e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, sediile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraşi, Agenţiei Locale Oltenița sau la punctul de lucru Lehliu Gară, conform formularului standard “Situaţia privind locurile de muncă vacante”, disponibil pe pagina web a AJOFM www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea – documente utile.
Mediatizarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante prin orice alte mijloace de tip mass-media, afişare la sediul unităţii sau pe paginile de web, nu exonerează firmele de obligaţia de a transmite posturile vacante la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraşi.
Necomunicarea locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.