Calendaristic suntem în plină vară şi temperaturile zilnice cresc tot mai mult, datorită acestui fapt, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi atrage atenţia asupra unui act normativ, şi anume Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, care stipulează obligativitatea asigurării, de către angajator, a unor măsuri în perioadele cu temperaturi extreme.

În sensul OU 99/2000, prin temperaturi extreme ridicate se înţeleg temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37 grade Celsius sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel (indicele temperatură – umiditate depăşeşte pragul valoric de 80).

Menţinerea temperaturilor extreme pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv obligă angajatorul la aplicarea prevederilor Ordonanţei 99/2000.

Administrația Națională de Meteorologie are obligaţia de a comunica zonele în care temperatura, respectiv indicele temperatură – umiditate atinge pragurile valorice menţionate, precum şi zonele pentru care se prognozează atingerea sau depăşirea acestor praguri.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Urgenţă nr. 99/2000, angajatorii sunt obligaţi să ia următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber: reducerea intensităţii şi a ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static; alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte doi – patru litri/persoană/schimb; asigurarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile anterior menţionate, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor lua măsurile dispuse în OU 99/2000 (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru etc.).

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri: asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi a verificat şi verifică în continuare respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2000, iar pentru nerespectarea măsurilor prevăzute anterior se vor aplica sancţiuni.