Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, a recepţionat, săptămâna trecută, în oraşul Babadag (judeţul Tulcea), primul obiectiv de investiţie derulat prin Programul multianual „Construcţia de locuinţe de serviciu”.

ANL mai are în execuţie efectivă, în cadrul programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”, 328 de unităţi locative în judeţele: Alba (22 de unităţi locative), Arad (16 unităţi locative), Argeş (15 unităţi locative), Bihor (16 unităţi locative), Bistriţa-Năsăud (24 de unităţi locative), Botoşani (16 unităţi locative), Călăraşi (30 de unităţi locative), Dâmboviţa (20 de unităţi locative), Gorj (20 de unităţi locative), Harghita (24 de unităţi locative), Hunedoara (55 de unităţi locative), Ilfov (30 de unităţi locative), Suceava (30 de unităţi locative), Tulcea (zece unităţi locative).

Programul, iniţiat de Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016, are în vedere construcţia de locuinţe de serviciu pe baza propunerilor primite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, de la autorităţile administraţiei publice locale şi centrale.

Beneficiarii sunt funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, puse la dispoziţia ANL, care le preia în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. În cadrul acestuia pot fi incluse şi construcţii aflate în diverse stadii de execuţie ori finalizate şi neexploatate.

Locuinţele de serviciu construite vor fi repartizate personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea acestora. Închirierea locuinţelor de serviciu construite prin program se face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe. Locuinţele de serviciu construite prin programul implementat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe nu pot fi vândute.

De asemenea, instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

Sumele necesare finanţării programului se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite.