Ca urmare a suspendării de către Directoratul European pentru Calitatea Medicamentului a Certificatelor de conformitate cu Farmacopeea Europeană (CEP) pentru substanţa activă clorhidrat de ranitidină, din cauza detectării prezenţei de impurităţi nitrozaminice, Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR) a dispus, ca măsură de precauţie, blocarea la vânzare la nivel de farmacie, a medicamentelor pe bază de ranitidină, atât a formelor farmaceutice cu administrare orală cât și a soluției injectabile, până la emiterea de către Comisia Europeană a unei decizii referitoare la medicamentele care conțin ranitidină, afectate de această neconformitate de calitate.

În acest sens, ANMDMR a dispus transmiterea de către Deținătorii Autorizațiilor de Punere pe Piață pentru aceste medicamente: a situaţiei seriilor fabricate, în termen de valabilitate, aflate atât în depozitul propriu cât şi distribuite în reţeaua farmaceutică (depozite şi farmacii), precum şi a seriilor fabricate şi neeliberate spre vânzare; a listei distribuitorilor cărora le-au fost distribuite seriile medicamentelor pe bază de ranitidină şi dovada informării acestora cu privire la acţiunea de blocare la vânzare; a cantităţilor deţinute în depozitul propriu, din substanţa activă clorhidrat de ranitidină, fabricată de producătorii cărora li s-a suspendat CEP.

Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale informează, în acest context, profesioniștii din domeniul sănătății asupra disponibilității pe piață a unor tratamente alternative și recomandă pacienților să-şi consulte medicul în acest sens.