Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a sprijinit Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în demersul său de a restabili calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru angajații aflați în șomaj tehnic și pentru care angajatorii au virat sumele aferente contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate.

Astfel, la solicitarea CNAS, ANOFM a furnizat datele cuprinse în listele, asumate de reprezentantul legal al angajatorului, depuse potrivit art. XII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, referitoare la persoanele și perioadele în care aceste persoane au fost în șomaj tehnic.

Prin furnizarea acestor informații de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, s-a putut remedia situația regretabilă în care se aflau persoane care beneficiaseră de indemnizația prevăzută la alin. (1) al art. XI din OUG nr. 30/2020 și care își pierduseră calitatea de asigurat în Sistemul Informatic Unic Integrat, deși angajatorii viraseră sumele aferente contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate. Drept urmare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a putut opera modificările necesare în Sistemul Informatic Unic Integrat astfel încât salariații respectivi să își păstreze calitatea de asigurat.

„Instituția noastră este la dispoziția cetățenilor și a celorlalte instituții, în măsura în care poate furniza date sau orice alt tip de suport, astfel încât măsurile de sprijin stabilite de Guvern să ajungă cât mai repede la beneficiari”, a declarat Victor Picu, președintele ANOFM.

Potrivit CNAS, calitatea de asigurat a fost restabilită pentru aproximativ 90 de mii de salariați care au fost în șomaj tehnic.