Având în vedere art. 10 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordin comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale, ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 3 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare şi Anexa nr. 1 – Modelul cererii privind includerea operatorului economic în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, precum și art. 1 alin. (3) din Procedura de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități, utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1360/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 861 din 24 octombrie 2019, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) invită operatorii economici la  înscrierea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, ce face parte din proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Cererile privind includerea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces se depun la registratura ANPD din Calea Victoriei nr. 194, sector 1, București.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.