Având în vedere măsurile luate prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, conducerea Autorităţii Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul, inclusiv audiențe, întâlniri de lucru cu operatorii economici, ședințe și/sau dezbateri publice, până la data de 16 august 2020.

Pentru situațiile în care este strict necesară consultarea participanților la piață, aceasta se va efectua prin intermediul poștei electronice sau teleconferințelor/videoconferințelor, după caz.

Totodată, autoritatea pune la dispoziție adresele de e-mail care pot fi utilizate de operatori economici și institutii/autoritati publice, doar pentru transmiterea de documente scanate. Acestea sunt: Cabinetul președintelui – cabinet@anre.ro; Registratură – anre@anre.ro; Direcția monitorizare, REMIT: Serviciul monitorizare piață energie electrică, REMIT – raportari.piete@anre.ro, remit@anre.ro; Serviciul monitorizare piață gaze naturale, REMIT -raportari.piatagn@anre.ro; Serviciul investigații – investigatii@anre.ro; Direcția generală control – Depunere online petitii – https://portal.anre.ro/FPetitie/; Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții: Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică – electricieni@anre.ro, licente.ee@anre.ro; Serviciul licențe – și autorizații gaze naturale – instalatori@anre.ro, licente.gn@anre.ro; Serviciul tarife energie electrică – stee@anre.ro; Serviciul tarife gaze naturale – stgn@anre.ro; Serviciul Monitorizare Investiții Gaze Naturale – smign@anre.ro; Serviciul Monitorizare Investiții Energie Electrică – smie@anre.ro; Direcția reglementări tehnice: Serviciul reglementări tehnice energie electrică – srtee@anre.ro; Serviciul reglementări tehnice gaze naturale – darag@anre.ro; Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică: Serviciul promovare surse regenerabile – go@anre.ro, sremonitorizare@anre.ro; Serviciul reglementare și tarife energie termică -termica@anre.ro; Direcția generală piață energie și prețuri: Serviciul reglementare piață energie electrică – srpee@anre.ro; Serviciul reglementare piață gaze naturale – sprgn@anre.ro; Serviciul prețuri energie electrică – spee@anre.ro; Serviciul prețuri gaze naturale -drpptgn@anre.ro; Secretar General -Secretariat.general@anre.ro; Compartimentul asistență Comitet de Reglementare – comitet.reglementare@anre.ro; Serviciul resurse umane – sru@anre.ro, cariere@anre.ro; Compartimentul comunicare și relații publice -rapinfocons@anre.ro; Serviciul achiziții publice – achizitii@anre.ro; Serviciul IT – it@anre.ro; Serviciul financiar, contabilitate – Financiar.contabilitate@anre.ro; Compartimentul analize economico-financiare operatori economici – contributii@anre.ro; Responsabil date cu caracter personal – dpo@anre.ro.