Antreprenorii din regiunea Sud Muntenia au dovedit un real interes pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea îmbunătățirii competitivității IMM-urilor, prin crearea și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – Apel 2020, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020.

Astfel, societățile ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, conform legislației în vigoare, solicită prin cele 274 de cereri de finanțare depuse aproximativ patru miliarde de lei, fonduri nerambursabile.

Cele mai multe aplicații s-au depus din județul Prahova, 76 de cereri, ce au solicitat în total aproape 1,2 miliarde de lei. La nivelul judeţului Călărași, au fost depuse 33 de proiecte, în valoarea totală de 774.625.372 de lei, din care valoare eligibilă 651.524.121 de lei, iar valoarea solicitată 431.401.136 de lei.