În perioada 1-2 octombrie 2016 este planificată desfăşurarea evenimentului ocazionat de sărbatorirea Zilei Municipiului Călăraşi – 421 de ani de atestare documentară. Programul activităţilor implică operatori economici locali şi din ţară, elevi, cadre didactice, sportivi şi antrenori, persoane fizice şi instituţii publice. Punerea în aplicare a evenimentului în structura planificată şi la nivelul calitativ al activităţilor de acest gen organizate până acum de Primăria Municipiului Călăraşi apare, la acest moment, ca imposibilă, având ca efect anularea lui. Menţionăm faptul că decizia anulării evenimentelor nu a fost una uşoară, însă ea a fost adoptată de către conducerea Primăriei Municipiului Călăraşi în urma unei analize pertinente a tuturor cauzelor. ”Vreau, în primul rând, să asigur călărăşenii că decizia anulării acestui eveniment a fost luată în urma unei analize obiective şi corecte pe care am făcut-o împreună cu colegii mei din primărie şi că ea a avut la bază motive întemeiate, care au legătură cu cerinţele calitative pe care acest eveniment trebuia să le aibă. În proxima şedinţă a Consiliului Local Călăraşi voi veni cu propunerea realocării bugetului destinat organizării Zilelelor Municipiului Călăraşi către investiţii în infrastructura stradală. Colegii noştri din Consiliul Local pot veni, bineînţeles, cu propuneri în acest sens care vor fi dezbătute şi asupra cărora sunt convins că se va lua cea mai bună decizie, ” a declarat primarul Daniel Ştefan Drăgulin.

zilele