Activitatea desfăşurată în anul 2017 de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Călăraşi a fost foarte bună, acesta fiind pregătit pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor specifice.

 

Structurile operative din cadrul Jandarmeriei Călăraşi au executat în cooperare/colaborare cu alte structuri 318 misiuni, cu un efectiv de 1.049 de jandarmi. Din totalul misiunilor, 150 au fost desfăşurate cu structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu 451 de jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost efectuate 117 misiuni, cu 413 jandarmi; 22 au fost executate cu organele judecătorești, cu 87 de jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost desfăşurate 34 de misiuni, cu 107 jandarmi; 133 au fost efectuate cu alte instituții/structuri ale statului, cu 414 jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate 178 de misiuni, cu 534 de jandarmi.

Au fost organizate și derulate 13 acţiuni speciale în cooperare cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism/Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (DIICOT/BCCO) pentru realizarea unor acte procedurale cu un efectiv de 97 de jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost desfăşurate cinci acţiuni cu un efectiv de 61 de jandarmi.

În cooperare cu Direcţia Judeţeană de Informaţii și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, jandarmii au organizat și executat exercițiul tactic “Organizarea și executarea intervenției la Judecătoria Municipiului Olteniţa”.

De asemenea, au fost iniţiate activităţi de cooperare/colaborare, fiind solicitat mandatul Inspectorului General al Jandarmeriei Române pentru încheierea următoarelor documente de colaborare: program de parteneriat cu Consiliul Județean Călărași și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; plan de colaborare cu Primăria Călărași privind gestionarea problematicii ridicate de identificarea și capturarea animalelor sălbatice fără stăpân și a insectelor periculoase pentru om pe raza municipiului Călărași.

 

 

Şoferii au fost pregătiţi şi testaţi cu privire la cunoştinţele de legislaţie rutieră

 

Cu toate greutăţile datorate lipsei de personal de specialitate, dotarea insuficientă şi alocările precare de fonduri, prin efortul susţinut al personalului logistic, a fost asigurat permanent suportul pentru îndeplinirea tuturor misiunilor unităţii.

Prin gestionarea eficientă a fondurilor alocate, în special a celor pentru investiţii, s-au reuşit îmbunătăţirea dotării unităţii şi asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor ordonate.

Eforturile principale au fost orientate în sensul întreţinerii, exploatării şi reparării tehnicii din dotare în cele mai bune condiţii, folosirea autovehiculelor conform destinaţiei, precum şi eficientizarea consumului de carburant.

Un mare accent s-a pus pe efectuarea pregătirii şi testării conducătorilor auto privind cunoştintele de legislaţie rutieră şi normele tehnice în vigoare referitoare la regulile de întreţinere şi exploatare a tehnicii din dotare, activitate desfăşurată cu sprijinul cadrelor de poliţie, a personalului de specialitate psihologică şi medicală a Ministerului Afacerilor Interne.

 

În anul 2017, activitatea IJJ Călăraşi a fost prezentată în presa locală în peste 200 de articole        

 

Activitatea de relaţii publice a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în instituţie, prin promovarea optimă a serviciilor acestei instituţii, a rolului pe care îl îndeplineşte în societate,  precum şi a modului activ în care această instituţie se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor pentru siguranţa şi în folosul acestora.

Anul trecut, activitatea Jandarmeriei Călăraşi a fost prezentată în presa locală în 235 de articole, din care 184 în presa scrisă, 46 la radio şi cinci la televiziune, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean beneficiind de un grad de polaritate pozitiv – neutră, de 100%.

Au fost organizate și desfășurate patru conferințe de presă, s-au difuzat 48 de buletine informative, conţinând informaţii despre activitatea IJJ Călăraşi, din care peste 95% s-au regăsit în presă.

Pe linia activităţii de relaţii cu publicul, s-au urmărit creşterea gradului de transparenţă a instituţiei, a solicitudinii faţă de problemele cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de primire a acestora.

În perioada evaluată, au solicitat primirea în audienţă două persoane şi au fost înregistrate 31 de petiţii.

 

Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 2018

 

În cursul anului 2017, odată cu lansarea celui de-al treilea apel în cadrul Programului Interreg România – Bulgaria, a fost identificată o oportunitate de atragere a fondurilor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi. Astfel, Jandarmeria Călăraşi a aplicat, în calitate de partener, prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, în proiectul “Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră”. Proiectul are în prezent statusul – recomandat pentru finanţare şi se aşteaptă punctajul final.

În ultimul trimestru al anului trecut, au fost identificate noi oportunităţi de absorbţie a fondurilor nerambursabile pentru Jandarmeria Română, în cadrul Programelor „LIFE” şi „POCA” ce vor fi valorificate în primul semestru al acestui an. Pentru aceasta,  inspectorul şef al IJJ Călăraşi, locotenent colonel Adrian Păduraru, a iniţiat contacte cu unităţile Jandarmeriei Române, beneficiare ale Proiectelor „FEN” din cadrul Programului „LIFE” şi cu reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

Asigurarea suportului logistic, unul dintre principalele obiective de anul acesta ale inspectoratului

 

Principalele direcţii ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, privind creşterea performanţei activităţilor operative sunt: perfecționarea dispozitivelor Jandarmeriei, menite să asigure ordinea publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros; instituirea pazei la obiectivul “sediul D.I.I.C.O.T.”; executarea fără sincope a pazei și protecției instituționale; cunoaşterea situaţiei operative, diminuarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor care pot afecta securitatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţă/responsabilitate; realizarea în bune condiții a misiunilor de pază, protecție și intervenție ale infrastructurilor critice, luând măsuri de prevenire a daunelor din sustrageri ilicite, cum este cazul conductelor magistrale de transport al produselor petroliere; scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie; îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice; atragerea de servicii și fonduri nerambursabile prin activități de asociere, colaborare și parteneriate cu actorii implicați în asigurarea climatului de liniște și ordine publică, de siguranță a cetățeanului – parteneriat cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; realizarea unui proiect de investiții având ca temă “Garaj autospeciale din elemente de construcție ușoară”; asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice IJJ Călăraşi, precum şi continuarea dezvoltării și operaţionalizarea la nivelul Jandarmeriei Călăraşi a Centrului de Comunicații Mobil, în vederea  asigurării nevoilor de legătură prin toate categoriile de mijloace tehnice de comunicaţii şi tehnologia informației necesare misiunilor specifice și cooperării cu alte structuri de ordine publică şi siguranţă naţională.