În ziua de vineri 04/04/2020, la sediul SC MIG AGRO SRL, comuna Gradistea, judetul Calarasi, va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ( O.U.A.I.) Gradistea Terasa care va aeva urmatoarele pe ordinea de zi :

 

Art.1- Aprobarea valorii de investitie  a proiectului ,,   MODERNIZAREA   SI REABILITAREA  INFRASTRUCTURII     DE  IRIGATII   OUAI   GRADISTEA  TERASA –PLOT CD 1A  ”   in suma totala de 5.663.995,11 lei din care valoare eligibila 4.765.331,59  lei si valoare neeligibila   898.663,52   lei , conform Contractului de finantare nr. C0430I000041981200212 din data de 24.03.2020– fara acte aditionale pana la data prezentei.

 

Art. 2 – Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie  din partea  FNGCIMM SA IFN,  reprezentand  100% din valoarea avansului, respectiv 1.434.900,00 lei  conform  Contractului de finantare nr. C0430I000041981200212  din data de  24.03.2020;

 

Art. 3- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garantie si pentru derularea proiectului intitulat ,,    MODERNIZAREA   SI REABILITAREA  INFRASTRUCTURII     DE  IRIGATII   OUAI   GRADISTEA  TERASA –PLOT CD 1A       ”.