Subscrisa SIDERCA S.A. – în faliment, CUI 1916090, cu sediul in Calarasi str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, avand lichidator judiciar Consortiul format din CC INSOL SPRL si AGENTIA DE INSOLVENȚĂ SPRL, organizeazã Selectie de oferte in vederea desemnarii unei persoane de specialitate, inregistrata in Registrul Național elaboratori studii impact protecția mediului, avizata sa intocmeasca Anexele nr. 3 si nr. 4 prevazute de Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

Termen limita pentru depunerea de Oferte: 27.05.2020, ora 15.00. Acestea se vor depune online la adresele de email office@agentiadeinsolventa.ro sau office@ccinsol.ro, cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii Selectiei.

Criterii de selectie:

  • Autorizatii/certificari specifice;
  • Experienta similara in activitatea respectiva;
  • Cel mai mic pret oferit;
  • Termenul de executie: 20 de zile calendaristice.

 

Pentru participarea la selectia de oferte este necesara solicitarea scrisa a Dosarului de prezentare.

Informatii suplimentare la nr. de  tel 0242313477 – CC INSOL SPRL – Constanta, 021 319 45 56 – AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL sau www.ccinsol .ro si www.agentiadeinsolventa.ro