ANUNT DE MEDIU
Beneficiarul CONSILIUL JUDETEAN CALARASI, cu sediul in judetul Calarasi, mun.Calarasi, str.1 Decembrie 1918, nr. 1, anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului „PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL CALARASI 2020-2025” – amplasat in jud. Calarasi,.
Documentatia se supune procedurii de adoptare:
– cu aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
– fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciului, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.