ANUNȚ

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CĂLĂRAȘI, cu sediul în Călărași, str.  Progresul, nr. 23, județul Călărași, organizează  scoaterea la concurs a următoarelor  funcții contractuale vacante  de execuție:

SERVICIUL CREȘĂ (3 POSTURI):

infirmieră (două posturi)

îngrijitoare

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP (3 POSTURI):

– logoped

– instructor de ergoterapie

– muncitor

CENTRUL COMUNITAR ”OBORUL NOU„ (4 POSTURI):

– educator

– infirmieră

– muncitor (două posturi)

ADĂPOSTUL DE URGENȚĂ PE TIMP DE NOAPTE (2 POSTURI):        

– infirmieră

– muncitor

Concursul se va desfăşura astfel: 

– Proba scrisă în data de 23.03.2021, ora 09.00,

– Proba interviu în data de 25.03.2021, ora 14.00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Pentru postul de educator

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, psihologiei, psihopedagogiei, științele educației, filosofie;

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

Pentru postul de logoped

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul  științelor sociale, psihologie/ psihopedagogie specială, sau în domeniul științe ale educației specializarea psihopedagogie specială.

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni

Pentru postul de instructor ergoterapie:

– Studii medii;

– Vechime: minim 2 ani

Pentru postul de muncitor

Studii:  medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Vechime: minim 5 ani

Pentru postul de infirmieră

-Studii: minim 10 clase completate cu studii de calificare în specialitatea postului

-Vechime: minim 5 ani

Pentru postul de îngrijitor

Studii:minim 10 clase

Vechime: minim 5 ani

 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Observatorul de Călărași, respectiv până la data de 15.03. 2021, ora 16.00, la Serviciul Resurse Umane Salarizare, Administrativ.

Relaţii suplimentare la sediul Direcției de Asistență Socială Călărași-Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ( TEL. 0242/313151 INT. 106).