AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – Filiala Teritorială I.F. Călărași cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție muncitor calificat (electromecanic) la U.A. Oltenița. Concursul se va desfășura la sediul Filialei Teritoriale I.F. Călărași cu sediul în localitatea Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2, județul Călărași astfel: proba scrisă în data de 26.05.2021 se desfășoară începând cu ora 10:00. Interviul se desfășoară în data de 02.06.2021 începând cu ora 10:00. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 05.05.2021 – 18.05.2021 în intervalul 08.00 – 15.00, la sediul Filialei Teritoriale I.F. Călărași. Relații suplimentare la sediul Filialei Teritoriale I.F. Călărași, persoana de contact doamna Achim Maria, telefon 0242 331 321. Condițiile specifice de participare la concurs pot fi consultate pe site-ul www.anif.ro și la sediul unității.