ANUNŢ

UM 02571 Jegălia din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea   unui post vacant de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

            – instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze IV la formațiunea de cazarmare, studii Medii;Generale și  absolvirea unui curs care să ateste calificarea de instalator, autorizat de Ministerul Educației și Învățământului sau Ministerul Muncii și Protecției Sociale; vechime în muncă și specialitate necesară: minim 6 luni.

Concursul se organizează la sediul UM 02571 Jegălia, comuna Perişoru, judeţul Călăraşi, astfel:

17.01.2022, începând cu ora 10.00, proba practică;

– 20.01.2022, între orele 11.00-14.00, proba interviu;

– data limită de depunere a dosarelor – 07.01.2022, ora 15.30.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare și se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Bibliografia și tematica se obțin de la sediul UM 02571 Jegălia, comuna Perişoru, judeţul Călăraşi, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0342.407.013.