ANUNȚ

SIDERCA SA– în faliment, CUI 1916090, avand lichidator judiciar Consorțiul format din CC INSOL SPRL si AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ SPRL, dosar nr. 81/121/2005*, Tribunal Galati,

Organizeaza licitaţie publica cu strigare, in data de 12.01.2022 ora 12.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării bunurilor imobile proprietatea SIDERCA SA situate în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași:

  1. Teren Centrala Suflante, suprafata-5.853 mp, nr. cad. 1577, CF nr. 1577, pret pornire 109.630 lei + TVA;
  2. Sectia de Intretinere, suprafata-129.935 mp, nr. cad. 21153, CF nr. 21153, pret pornire 3.842.560 lei + TVA;
  3. Otelarie cu convertizoare – teren in suprafata de 288.612 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad. 22161, CF nr. 22161, pret pornire: 3.234.465 lei + TVA;
  4. Otelarie cu convertizoare, suprafata-31.162 mp, nr. cad. 22163,CF nr. 22163, pret pornire 290.510 lei + TVA;
  5. Teren in suprafata de 293.074 mp (lot 1), nr. cad. 30337, nr. 30337, preț pornire: 4.399.355 lei + TVA;
  6. Teren LUMP lot 2, suprafata -154.434 mp, nr. cad. 30819, CF nr. 30819, pret pornire 1.833.310 lei + TVA;
  7. Teren sectia material marunt de cale ferata, suprafata 123.239,37 mp, nr. cad. 3235, CF nr. 5623, pret pornire 1.483.330 lei + TVA;
  8. 8. Sere – teren in suprafata de 11.744,89 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, nr. cad. 1583, CF nr. 2340, pret pornire: 835 lei + TVA;

9.Otelarie cu convertizoare, suprafata de 20.419 mp, nr. cad. 22079, CF  nr. 22079, pret pornire 190.950 lei + TVA.

*Pe langa pretul bunurilor imobile indicate mai sus, cumparatorul/adjudecatarul este obligat sa achite si pretul cotei indivize (cota parte) din constructii drumuri acces si drumuri de acces catre terenurile ce fac obiectul vanzarii. Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua in aceleasi conditii, in data de 19.01.2022, 26.01.2022. Pot participa la licitaţie persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini, achită garanţia de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.  Informaţii suplimentare: telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.4556 sau pe site: www.ccinsol.ro,www.agentiadeinsolventa.ro