Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. UTILTRAILER S.A., titular al proiectului „Readucerea terenului la starea iniţială”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călăraşi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Readucerea terenului la starea iniţială”, propus a fi amplasat în judeţul Călăraşi, municipiul Olteniţa, cod poştal 915400, număr cadastral 96/2 şi CF nr. 21401.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, şoseaua Chiciu, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni – vineri, între orele 09:00 – 12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.