ANUNT CONCURS – FUNCTIONAR PUBLIC

 Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul in: loc. Călărași, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călărași organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată pentru functie publică de conducere:

Denumirea postului

 1. DIRECTOR EXECUTIV

Condiţii specifice de participare la concursul de promovare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 57 alin. (6) lit. b) și 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările  ulterioare
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole;
 • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, dupa caz;
 • să fie numiți într-o funcție publică de cls. I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

 

 1. ȘEF SERVICIU INFRASTRUCTURĂ

Condiţii specifice de participare la concursul de  recrutare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 şi art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
 • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, dupa caz;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, din municipiul Călăraşi, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 1 în data de 12.02.2019, orele 11.00 – proba scrisă.

Proba de interviu: data si ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, la sediul Consiliului Județean Călărași.

Dosarele se depun în perioada 27.12.2018-15.01.2019, la Compartimentul Resurse Umane, tel. 0242/311301, int. 125, e-mail: elena.dincă@calarasi.ro, persoană de contact Dincă Elena-consilier/secretar comisie de concurs.

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI,

 1. Vasile ILIUȚĂ                                                                  Emil MUŞAT