Primăria Vlad Țepeș, județul Călărași, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de consilier IA, în cadrul Compartimentului Cultură al Primăriei Vlad Țepeș, județul Călărași.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârea nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Calendar detaliat de concurs:

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă și interviul;

Data depunerii dosarelor de înscriere: 16 aprilie – 24 aprilie 2020.

Selecția dosarelor: 27-29 aprilie 2020 (art. 19 alin. 2 din Hotărârea nr. 286/2011)

Data/ora/locul de organizare:

proba scrisă – 27.05.2020, ora 10:00/sediul Primăriei Vlad Țepeș, județul Călărași – str. Vasile Alecsandri, nr. 29.

Locul depunerii dosarelor: Primăria comunei Vlad Țepeș, județul Călărași.

 

Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare la secțiunea special creată în acest scop.

Persoana de contact: Dincă Valentin Gabriel, telefon 0734 709 100, e-mail:primariavladtepescl@yahoo.com

Data afișării: 16.04.2020, ora 8:00

Primar, Constantin Mihalache