ANUNŢ!

   Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Sloboziei, nr. 28-30, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 (două) funcții contractuale de execuție vacante, de:

  1. AUDITOR IA (S)personal care desfășoară activități la compartimentul audit – 1 post.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 

–  Studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licenţă;

–  Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;

–   Vechime minimă de 1 an în funcţia de auditor public intern.

–   Cunoştinţe de operare pe calculator;

 

Până la data probei scrise candidaţii vor depune la dosarul de concurs avizul favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu prevederile O.M.E.N.. nr. 5509/16.11.2017  pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale.

Pentru obţinerea avizului, candidaţii pentru funcţia de auditor intern depun la Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educației Naționale un dosar care cuprinde următoarele documente:

  1. a)   curriculum vitae;
  2. b) o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni;
  3. c) o lucrare în domeniul auditului public intern;
  4. d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experienţă în domeniul auditului intern.

      În cazul în care avizul este nefavorabil, candidatul  nu poate participa la concursul pentru ocuparea postului de auditor public intern din cadrul I.SJ. Călărași.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 decembrie 2018, ora 10:00: interviu;

 

  1. CONSILIER IA (S)personal care desfășoară activități la compartimentul financiar –

contabil  – 1 post.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

–  Studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licenţă;

–  Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;

–   Vechime minimă de1 an pe funcție financiar – contabilă

–   Cunoştinţe de operare pe calculator;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 13 decembrie 2018, ora 10:00: interviu;

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare  la concurs în perioada 19.11.2018 – 03.12.2018 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi.

Persoana de contact: Horodniceanu Dan Mihai, telefon 0242315949. Fax. 0242312810