Beneficiarii  MATEI  MARIAN si MATEI SANDICA cu domiciliul in jud. Calarasi, mun. Calarasi, str. Unirii, nr. 5 anunta  decizia privind   etapa  de incadrare  a planului / programului ‚,PUZ-MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LM IN IS, STR. PREL. BUCURESTI, NR. 140” amplasat in jud. Calarasi,  mun. Calarasi, Prelungirea Bucuresti, nr. 140.

Documentatia se supune procedurii de adoptare:

fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

fara  evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciului, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.