S.C. REMAT S.A., cu sediul in strada Varianta Nord, nr.1, localitatea Calarasi, judet Calarasi, titular al proiectului AMPLASARE PROVIZORIE „INSTALATIE DE STOCARE-VAPORIZARE OXIGEN LICHID, IMPREJMUITA CU PLASA DIN SARMA BORDATA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul AMPLASARE PROVIZORIE „INSTALATIE DE STOCARE-VAPORIZARE OXIGEN LICHID, IMPREJMUITA CU PLASA DIN SARMA BORDATA, propus a fi amplasat în strada ING. COARNA TEODOR, nr. 12B, localitatea Calarasi, judetul Calarasi.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.