Beneficiarul STOIAN LILIAN cu domiciliul jud. Calarasi, com. Frumusani, sat Postavari anunta decizia privind etapa de incadrare a planului / programului ‚,PUZ- CONSTRUIRE LOCUINTA” amplasat in jud. Calarasi, com. Frumusani, tarla 1/2 P 9, nr. cf. 30403, nr. cad. 30403.
Documentatia se supune procedurii de adoptare:
           -fara aviz de mediu conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,
cu modificările şi completările ulterioare;
          -fara evaluare adecvata conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului / programului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, sos Chiciului, nr. 2, de luni pana vineri, orele 10 – 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, timp de 10 zile calendaristice de la data publicarii.